Danh mục
0
0
Leo Minh
Học viên: 17
Khóa học: 280

Kinh nghiệm

  • Co founder dự án ATP Academy thuộc hệ sinh thái ATP Holdings
  • Từng đào tạo hơn 50 khóa học đa dạng chủ đề, liên quan tới Digital Marketing
  • Là người sáng lập của cộng đồng Gen Z tập viết content 170k mem và là admin của cộng đồng Digital Marketing 290k mem

Tất cả khoá học