Danh mục
0
0
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DU HỌC VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG
Học viên: 4
Khóa học: 2

Kinh nghiệm

  • _ Thầy Cao Hữu Ngạn
  • + Nguyên Trưởng Khoa Tiếng Đức ĐH Hà Nội
  • + Nguyên Chủ tịch Hội Đồng thi chứng chỉ ÖSD của ĐH Hà Nội

Tất cả khoá học