Interests

VN

avatar

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DU HỌC VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG

1
3
0
 • _ Thầy Cao Hữu Ngạn
 • + Nguyên Trưởng Khoa Tiếng Đức ĐH Hà Nội
 • + Nguyên Chủ tịch Hội Đồng thi chứng chỉ ÖSD của ĐH Hà Nội
 • + Giám Đốc Trung tâm TTNN Thành Công
 • + Hơn 40 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Đức cho các thế hệ học sinh
 • + Có chứng chỉ hỏi thi và coi chấm thi của ECL, ÖSD, Telc
 • _ Cô Hoàng Thị Ngân
 • + Cử nhân Ngành Ngôn Ngữ Đức tại ĐH Hà Nội
 • + Học viên Cao học ngành ngôn ngữ Đức tại trường Ramkhamhaeng Băng Cốc - Thái Lan
 • + Giáo viên tại Trung tâm TTNN Thành Công
 • + Hơn 8 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Đức
 • + Đã từng sống và làm việc tại Đức
 • + Tham gia khóa coi và chấm thi A1, A2 và B1 của ECL do IBA tổ chức tại Hải Phòng; khóa tìm hiểu cấu trúc và yêu cầu bài thi A1, A2 và B1 của ÖSD tại TTNN THÀNH CÔNG và của Telc do TTNN THÀNH CÔNG cùng chuyên gia của Telc tập huấn.
 • _ Cô Vũ Việt Linh
 • + Cử nhân Ngành Ngôn Ngữ Đức tại ĐH Hà Nội
 • + Học viên Cao học ngành ngôn ngữ Đức tại trường Ramkhamhaeng Băng Cốc - Thái Lan
 • + Giáo viên tại Trung tâm TTNN Thành Công
 • + Hơn 8 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Đức
 • + Đã từng sống và làm việc tại Đức
 • + Tham gia khóa coi và chấm thi A1, A2 và B1 của ECL do IBA tổ chức tại Hải Phòng; khóa tìm hiểu cấu trúc và yêu cầu bài thi A1, A2 và B1 của ÖSD tại TTNN THÀNH CÔNG và của Telc do TTNN THÀNH CÔNG cùng chuyên gia của Telc tập huấn.
 • _ Cô Cao Mỹ Hạnh
 • + Cử nhân Ngành Ngôn Ngữ Đức tại ĐH Hà Nội
 • + Giáo viên tại Trung tâm TTNN Thành Công
 • + Hơn 4 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Đức
 • + Đã từng sống và làm việc tại Đức
 • + Tham gia khóa tìm hiểu cấu trúc và yêu cầu bài thi A1, A2 và B1 của ÖSD tại TTNN THÀNH CÔNG và của Telc do TTNN THÀNH CÔNG cùng chuyên gia của Telc tập huấn.
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DU HỌC VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG
Courses: 1
Rating: 3
Followers: 0

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DU HỌC VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG

About
 • _ Thầy Cao Hữu Ngạn
 • + Nguyên Trưởng Khoa Tiếng Đức ĐH Hà Nội
 • + Nguyên Chủ tịch Hội Đồng thi chứng chỉ ÖSD của ĐH Hà Nội
 • + Giám Đốc Trung tâm TTNN Thành Công
 • + Hơn 40 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Đức cho các thế hệ học sinh
 • + Có chứng chỉ hỏi thi và coi chấm thi của ECL, ÖSD, Telc
 • _ Cô Hoàng Thị Ngân
 • + Cử nhân Ngành Ngôn Ngữ Đức tại ĐH Hà Nội
 • + Học viên Cao học ngành ngôn ngữ Đức tại trường Ramkhamhaeng Băng Cốc - Thái Lan
 • + Giáo viên tại Trung tâm TTNN Thành Công
 • + Hơn 8 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Đức
 • + Đã từng sống và làm việc tại Đức
 • + Tham gia khóa coi và chấm thi A1, A2 và B1 của ECL do IBA tổ chức tại Hải Phòng; khóa tìm hiểu cấu trúc và yêu cầu bài thi A1, A2 và B1 của ÖSD tại TTNN THÀNH CÔNG và của Telc do TTNN THÀNH CÔNG cùng chuyên gia của Telc tập huấn.
 • _ Cô Vũ Việt Linh
 • + Cử nhân Ngành Ngôn Ngữ Đức tại ĐH Hà Nội
 • + Học viên Cao học ngành ngôn ngữ Đức tại trường Ramkhamhaeng Băng Cốc - Thái Lan
 • + Giáo viên tại Trung tâm TTNN Thành Công
 • + Hơn 8 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Đức
 • + Đã từng sống và làm việc tại Đức
 • + Tham gia khóa coi và chấm thi A1, A2 và B1 của ECL do IBA tổ chức tại Hải Phòng; khóa tìm hiểu cấu trúc và yêu cầu bài thi A1, A2 và B1 của ÖSD tại TTNN THÀNH CÔNG và của Telc do TTNN THÀNH CÔNG cùng chuyên gia của Telc tập huấn.
 • _ Cô Cao Mỹ Hạnh
 • + Cử nhân Ngành Ngôn Ngữ Đức tại ĐH Hà Nội
 • + Giáo viên tại Trung tâm TTNN Thành Công
 • + Hơn 4 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Đức
 • + Đã từng sống và làm việc tại Đức
 • + Tham gia khóa tìm hiểu cấu trúc và yêu cầu bài thi A1, A2 và B1 của ÖSD tại TTNN THÀNH CÔNG và của Telc do TTNN THÀNH CÔNG cùng chuyên gia của Telc tập huấn.
Top Courses
Loading...