Danh mục
0
0
Nguyễn Thái Sơn
Học viên: 5
Khóa học: 5

Kinh nghiệm

  • Đội ngũ của Cobra Team gồm:
  • Giảng viên chính: Nguyễn Thái Sơn.
  • Anh là CEO/Co-founder của Cobra Team.

Tất cả khoá học