Interests

VN

avatar

Nguyễn Thái Sơn

0
0
0
 • Đội ngũ của Cobra Team gồm:
 • Giảng viên chính: Nguyễn Thái Sơn.
 • Anh là CEO/Co-founder của Cobra Team.
 • Anh tốt nghiệp trường ĐHBKHN chuyên ngành Cơ Khí năm 2007.
 • Anh đã từng làm cho nhiều công ty: Nồi hơi Việt Nam, Lilama-Lisemco, NDT Alpha, Vật liệu Hàn Ngọc Linh, TB Hàn Nam Thành.
 • Tuy học cơ khí nhưng anh rất yêu thích lập trình và đã tự học Swift, SwiftUI, Flutter, PHP. Đặc biệt anh đam mê và yêu thích lập trình Python.
 • Anh đã cùng đội ngũ Cobra Team xây dựng lên hệ thống khoá học trực tuyến với hàng trăm video có sẵn theo nhiều khoá học và chủ đề khác nhau.
 • Cùng toàn thể anh em yêu thích và đam mê lập trình Python đến từ khắp mọi miền Việt Nam, đã chung tay xây dựng lên cộng đồng Cobra Team này.
Nguyễn Thái Sơn
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Nguyễn Thái Sơn

About
 • Đội ngũ của Cobra Team gồm:
 • Giảng viên chính: Nguyễn Thái Sơn.
 • Anh là CEO/Co-founder của Cobra Team.
 • Anh tốt nghiệp trường ĐHBKHN chuyên ngành Cơ Khí năm 2007.
 • Anh đã từng làm cho nhiều công ty: Nồi hơi Việt Nam, Lilama-Lisemco, NDT Alpha, Vật liệu Hàn Ngọc Linh, TB Hàn Nam Thành.
 • Tuy học cơ khí nhưng anh rất yêu thích lập trình và đã tự học Swift, SwiftUI, Flutter, PHP. Đặc biệt anh đam mê và yêu thích lập trình Python.
 • Anh đã cùng đội ngũ Cobra Team xây dựng lên hệ thống khoá học trực tuyến với hàng trăm video có sẵn theo nhiều khoá học và chủ đề khác nhau.
 • Cùng toàn thể anh em yêu thích và đam mê lập trình Python đến từ khắp mọi miền Việt Nam, đã chung tay xây dựng lên cộng đồng Cobra Team này.
Top Courses
Loading...