William Wong
4.7  (6 đánh giá)

Phát triển cá nhân (1)

Kinh doanh - khởi nghiệp (1)

114
học viên
2
khóa học
6
bình luận
Thông tin giảng viên

- Đồng tác giả của chương trình Huấn luyện đào tạo cao cấp được Brian Tracy cho là ”Chương trình số 1 trên thế giới về việc thiết lập và đạt mục tiêu”.

- Là tác giả của nhiều ấn phẩm về kỹ năng giao tiếp, bán hàng, lập trình ngôn ngữ tư duy và thông minh xúc cảm.

- Chuyên gia tư vấn đào tạo kỹ năng lãnh đạo cao cấp, kỹ năng giao tiếp đa văn hóa, tư vấn về sứ mệnh, tầm nhìn, quản trị tổ chức và những biến đổi trong tổ chức cho chính phủ Canada, các tổ chức phi chính phủ và doanh nghiệp trên toàn thế giới.

- Chuyên gia tư vấn cao cấp của Hiệp hội Tim Mạch Hoa Kỳ trong quản trị thay đổi và phát triển tổ chức, mô hình quản lý, phát triển nguồn nhân lực và đào tạo chuyên sâu cho lãnh đạo tổ chức.

- Gần đây nhất, William đã thành công với việc đào tạo nhân sự và thiết lập hệ thống Wall Street English tại Việt Nam.

Xem đầy đủ

Các khóa học