Vũ Duy Trí
0.0  (0 đánh giá)
0
học viên
0
khóa học
0
bình luận
Thông tin giảng viên

Giảng viên có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo phát triển bản thân.

Đã tham gia hàng trăm khóa học, hội thảo và đọc hàng ngàn cuốn sách.

Muốn mang đến những kiến thức quý báu cho triệu người Việt Nam.

Xem đầy đủ

Các khóa học