Vũ Danh Thắng
3.0  (2 đánh giá)

Phát triển cá nhân (1)

Kinh doanh - khởi nghiệp (1)

90
học viên
2
khóa học
2
bình luận
Thông tin giảng viên

Nguyên Giám đốc Đào tạo Tập đoàn CENGROUP

Phụ trách đạo tạo Tập đoàn TNR HOLDINGS,TNC HOLDINGS

Giảng viên Đào tạo cao cấp

Phó Giám đốc Công ty TNHH Việt Xanh

Nhà sáng lập Poly Marketing Group

Xem đầy đủ

Các khóa học