Võ Tấn Cường
0.0  (0 đánh giá)
0
học viên
1
khóa học
0
bình luận
Thông tin giảng viên

Anh là tác giả của 4 chương trình phát triển bản thân đầu tiên và duy nhất cho đến nay là "Made In Vietnam" (100%).

Anh là một người nghiên cứu. Ở góc độ nghiên cứu, nội dung đào tạo chủ đạo của anh luôn là những kiến thức mới mẻ, sâu sắc, đột phá do chính anh chứng ngộ, giúp cho hang nghìn học viên gỡ bỏ được những khúc mắc, khó khăn, xây dựng một cuộc sống bình an, hạnh phúc lâu dài, bền vững.

Mục tiêu trong 03 năm tới của anh là tạo nên một thương hiệu đào tạo Made In Vietnam đầu tiên với hệ thống kiến thức và phương pháp hoàn toàn mới mẻ, khác biệt, đột phá, do chính anh nghiên cứu, xây dựng và phát triển.

Xem đầy đủ

Các khóa học