Trần Thanh Bình
4.0  (1 đánh giá)

Nghệ thuật - đời sống (1)

80
học viên
1
khóa học
1
bình luận
Thông tin giảng viên

- Chủ thương hiệu Salad Le Xoong - Natural cuisine, chuyên các đồ ăn sạch, healthy

- Nhiều năm kinh nghiệm đứng bếp Âu.

Xem đầy đủ

Các khóa học