Trần Quang Nam
4.0  (2 đánh giá)

Ngoại ngữ (2)

1325
học viên
2
khóa học
2
bình luận
Thông tin giảng viên

Hiện đang công tác tại trường Đại học Sư phạm - Khoa tiếng Anh.

Học vị thạc sĩ (Applied Linguistic).

Từng tham gia giảng dạy nhiều chương trình quốc tế IELTS, TOEIC, TOEFL và tiếng Anh giao tiếp. Thầy có đam mê nghiên cứu về phương pháp giảng dạy và đã từng tham gia báo cáo tại hội thảo quốc tế TESOL tại Malaysia và Cambodia.

Xem đầy đủ

Các khóa học