Tô Văn Phong Vũ
0.0  (0 đánh giá)
0
học viên
0
khóa học
0
bình luận
Thông tin giảng viên

- Phó Giám Đốc Điều Hành, HTX Vận Tải Châu Nghĩa Phát.

- Trưởng Phòng Marketing, Công Ty TNHH Hải Tâm.

- Quản Lý Thương Hiệu, Công Ty Curves Việt Nam.

- Trợ Lý Giám Đốc Thương Hiệu, Công Ty TNHH Gannon.

- Chuyên viên Trade Marketing, Công Ty TaiSun.

- Giám Sát Kinh Doanh, Công Ty TNHH New Toyo.

- Điều Phối Kinh Doanh, Công Ty LG Electronic.

- Chứng chỉ Giám Đốc Thương Hiệu, Viện Nghiên Cứu và Phát Triển Kinh Tế, ĐH Kinh Tế, Tp.HCM.

- MBA chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh, ĐH Kinh Tế, Tp.HCM.

Xem đầy đủ

Các khóa học