Tạ Doãn Vinh
0.0  (0 đánh giá)
0
học viên
0
khóa học
0
bình luận
Thông tin giảng viên

Alex Vinh, một giảng viên Yoga cấp cao, đầy nhiệt huyết tại tổ hợp đào tạo Hoctrilieu.com, phụ trách bộ môn phong cách giảng dạy và kỹ thuật Yoga.

Xem đầy đủ

Các khóa học