Phan Sỹ Sáng
4.0  (2 đánh giá)

Công nghệ thông tin (1)

29
học viên
1
khóa học
2
bình luận
Thông tin giảng viên

Giảng viên có kinh nghiệm 2 năm sử dụng và dạy lập trình game sử dụng GameMaker tại 1 trường học dạy lập trình tại Hà Nội.

Xem đầy đủ

Các khóa học