Phan Minh Nhựt
0.0  (0 đánh giá)

Phát triển cá nhân (2)

0
học viên
0
khóa học
0
bình luận
Thông tin giảng viên

- Cử nhân khoa học .

- Trải qua nhiều vị trí công việc như: Nhân viên kinh doanh, Trưởng phòng kinh doanh máy tính, Trưởng phòng kĩ thuật, Giám đốc dự án, Giám đốc điều hành nên có nhiều trải nghiệm tâm lý, trải nghiệm tư duy, trải nghiệm hành vi, trải nghiệm thành công/thất bại của các cấp độ công việc khác nhau.

- Đã từng tham gia các khóa đào tạo về Management & Leadership có giá trị toàn cầu của 2 tổ chức sau:

+ Hiệp hội đào tạo kinh doanh quốc tế Hoa Kỳ: IBTA (International Business Training Association - USA).

+ Chương trình đào tạo lãnh đạo thực chiến toàn cầu: Crestcom International.

- Hiện đang làm công việc đào tạo và kinh doanh.

Xem đầy đủ

Các khóa học