Phạm Thanh Hằng - Hằng Mun
4.0  (237 đánh giá)

Ngoại ngữ (4)

43335
học viên
4
khóa học
237
bình luận
Thông tin giảng viên

- Trên 5 năm kinh nghiệm giảng dạy IELTS tại Hà Nội

- Đã đào tạo hơn 1,000 học viên đạt điểm IELTS mục tiêu

- Tốt nghiệp MBA tại Đại học La Trobe, Úc, chứng chỉ giảng dạy Tiếng Anh Quốc tế của Đại học Cambridge

- Chứng chỉ giảng dạy IELTS của Hội Đồng Anh Founder & CEO IELTS Hằng Mun

Xem đầy đủ

Các khóa học