Phạm Quang Vinh
4.3  (29 đánh giá)

Default Category (1)

10293
học viên
1
khóa học
29
bình luận
Thông tin giảng viên

Bằng cấp chuyên môn: Thạc sĩ Khoa học Máy tính

Kinh nghiệm làm việc: Giảng dạy tin học và Công tác liên tục trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin 21 năm

Thành tích:

- Năm 1998: Tham dự Đội tuyển Olympic Tin học Sinh viên Toàn Quốc.

- Năm 2015: Bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh Niên về công tác Giảng dạy Công nghệ thông tin hỗ trợ Thanh niên lập nghiệp.

Xem đầy đủ

Các khóa học