Nguyệt Nguyễn
4.0  (1 đánh giá)

Nghệ thuật - đời sống (1)

77
học viên
1
khóa học
1
bình luận
Thông tin giảng viên

- Tốt nghiệp Health Coach .

- Chuyên viên nghiên cứu về thực dưỡng và cân bằng cuộc sống.

- Sáng lập thương hiệu Fresh Detox Water.

- Chủ 02 cửa hàng cafe, nước uống tại Đà Nẵng.

Xem đầy đủ

Các khóa học