Nguyễn Thành Trung
4.3  (3 đánh giá)

Tin học văn phòng (1)

115
học viên
1
khóa học
3
bình luận
Thông tin giảng viên

- Giảng viên được chứng nhận của Microsoft (Microsoft Certified Trainer).

- Đại sứ giáo viên của Microsoft (Microsoft Teacher Ambassador)

- Microsoft Innovative Educator Expert - Master Trainer

- Đã từng giảng dạy cho nhiều công ty lớn của Việt Nam và nước ngoài

Xem đầy đủ

Các khóa học