Nguyễn Ngọc Dương
4.1  (10 đánh giá)

Công nghệ thông tin (1)

Root Catalog (1)

Thiết kế (1)

Kinh doanh - khởi nghiệp (1)

314
học viên
14
khóa học
10
bình luận
Thông tin giảng viên

- Giảng viên chính thức trường Quốc tế Blue Sky Academy.

- Năm 2012 là giảng viên giảng dạy tại các trung tâm lập trình game iMAC tại TP.HCM .

- Sau 3 năm thành lập team Kidscode tại Nghệ An gồm 16 thành viên. Đưa ứng dụng lập trình Scratch, C++, vào cuộc thi cấp tỉnh dành cho học sinh thành phố.

- Từ năm 2014 bắt đầu là giảng viên chính thức trường quốc tế Blue Sky Academy. Từ năm 2015 đến nay trở thành giám đốc Truyền thông và ICT.

- Xứ mệnh muốn đưa chương trình công nghệ vào giáo dục tạo môi trường, kỹ năng đáp ứng xu hướng công nghệ mới, thỏa mãn niềm đam mê của học sinh.

- Giảng viên đào tạo xuất sắc các học viên tại trường quốc tế và học viên online

- Giám đốc truyền thông và công nghệ công ty DG GROUP Việt Nam

- Đào tạo chuyên nghành ICT, Digital Marketing, Design, Khóa học trực tuyến

Xem đầy đủ

Các khóa học