Nguyễn Ngọc Dương
4.1  (10 đánh giá)

Công nghệ thông tin (1)

Root Catalog (1)

Thiết kế (1)

Kinh doanh - khởi nghiệp (1)

302
học viên
13
khóa học
10
bình luận
Thông tin giảng viên

- Giảng viên chính thức trường Quốc tế Blue Sky Academy.

- Năm 2012 là giảng viên giảng dạy tại các trung tâm lập trình game iMAC tại TP.HCM .

- Sau 3 năm thành lập team Kidscode tại Nghệ An gồm 16 thành viên. Đưa ứng dụng lập trình Scratch, C++, vào cuộc thi cấp tỉnh dành cho học sinh thành phố.

- Từ năm 2014 bắt đầu là giảng viên chính thức trường quốc tế Blue Sky Academy. Từ năm 2015 đến nay trở thành giám đốc Truyền thông và ICT.

- Xứ mệnh muốn đưa chương trình công nghệ vào giáo dục tạo môi trường, kỹ năng đáp ứng xu hướng công nghệ mới, thỏa mãn niềm đam mê của học sinh.

Xem đầy đủ

Các khóa học