Nguyễn Mạnh Hà
4.0  (3 đánh giá)

Ngoại ngữ (1)

48
học viên
1
khóa học
3
bình luận
Thông tin giảng viên

Nguyễn Mạnh Hà

- Kinh nghiệm biên dịch trên 10 năm.

- Kinh nghiệm sử dụng Trados 05 năm.

- Năng suất dịch của bản thân đã tăng từ 2-3 lần sau một thời gian ứng dụng Trados trong dịch thuật.

Xem đầy đủ

Các khóa học