Nguyễn Huyền Ngọc
4.1  (7 đánh giá)

Ngoại ngữ (1)

1482
học viên
1
khóa học
7
bình luận
Thông tin giảng viên

Giảng viên: NGUYỄN HUYỀN NGỌC

- Thạc sỹ Đại học sư phạm Bắc Kinh, chuyên ngành Ngôn ngữ học và ngôn ngữ học ứng dụng

- Giám đốc trung tâm TiengtrungVIP.com

- Tham gia giảng dạy tại khoa Ngôn ngữ học, đại học Khoa học xã hội & nhân văn

- Kinh nghiệm giảng dạy tiếng Trung 7 năm với mọi đối tượng sinh viên, người đi làm, doanh nghiệp, vv...

Giảng viên: LÊ HOÀNG ANH

- Thạc sỹ Đại học sư phạm Hoa Trung, chuyên ngành Giáo dục Hán ngữ Quốc tế

- Giảng viên tại trung tâm TiengtrungVIP.com

- Tốt nghiệp khóa đào tạo Giáo viên tiếng Hoa toàn cầu do Văn phòng Kiều vụ Quốc vụ viện hợp tác với Bộ Giáo dục Việt Nam tổ chức

- Kinh nghiệm giảng dạy tiếng Trung 4 năm cho nhiều đối tượng: trẻ em, sinh viên, người đi làm, doanh nghiệp...

Xem đầy đủ

Các khóa học