NGUYỄN HƯƠNG GIANG
3.7  (3 đánh giá)

Âm nhạc (1)

49
học viên
1
khóa học
3
bình luận
Thông tin giảng viên

- Học hàm học vị: Thạc sỹ Phương pháp Giảng dạy Âm nhạc (Thanh Nhạc) - Học viện Âm nhạc Quốc gia VN

- Bằng cấp, chứng chỉ: Cử nhân Biểu diễn Thanh nhạc - Học viện Âm nhạc Quốc gia VN

- Số năm kinh nghiệm trong nghề: 15 năm biểu diễn

- Kinh nghiệm đào tạo, giảng dạy: 7 năm giảng dạy

Xem đầy đủ

Các khóa học