Nguyễn Duy Khánh
4.7  (7 đánh giá)

Phát triển cá nhân (1)

171
học viên
1
khóa học
7
bình luận
Thông tin giảng viên

Giảng viên – Trung tâm đào tạo Bảo Việt, Tập đoàn Bảo Việt

Giám đốc bán hàng Công ty cổ phần SX&XNK Việt Tiến

Trưởng phòng kinh doanh Công ty cổ phần đầu tư TM&DV Hà Nội

Giảng viên Tổng Công ty Bảo Việt Nhân Thọ

Giảng viên Trường Đại Học Thủy Lợi

Các chứng chỉ đào tạo khác: WWP, Sales and NLP (ITD); ALMI (LOMA); TOT, DISC, OTOT, ...

Xem đầy đủ

Các khóa học