Lương Thế Dũng
0.0  (0 đánh giá)
0
học viên
0
khóa học
0
bình luận
Thông tin giảng viên

Từ 2012 - 2014 : Giảng viên cho trung tâm lập trình Aptech + Kỹ sư lập trình cho nhiều công ty

Từ 2014 - 2016 : Trưởng phòng kĩ thuật của TaplifeCorp

Từ 2016 - 2017 : Tham gia giảng dạy các môn học STEM cho trung tâm ADT

Xem đầy đủ

Các khóa học