Krishan
0.0  (0 đánh giá)
0
học viên
0
khóa học
0
bình luận
Thông tin giảng viên

9 năm kinh nghiệm nghiên cứu và giảng dạy yoga quốc tế và 3 năm giảng dạy tại Việt Nam.

Hiện tại Krishan là 1 giảng viên có tiếng tại rất nhiều trung tâm thể fitness lớn tại Việt Nam.

Krishan có nhiều chứng chỉ công nhận về giảng dạy và trình độ yoga.

Xem đầy đủ

Các khóa học