Hoàng Diệu Hương
0.0  (0 đánh giá)

Nghệ thuật - đời sống (1)

5
học viên
1
khóa học
0
bình luận
Thông tin giảng viên

Hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đan móc. Thường xuyên chia sẻ kiến thức đan móc trên các fanpage.

Đã giảng dạy cho hơn 1000 học viên về đan móc.

Xem đầy đủ

Các khóa học