Đoàn Thế Vinh và Lê Ngọc Tuấn
2.8  (0 đánh giá)

Công nghệ thông tin (1)

0
học viên
0
khóa học
0
bình luận
Thông tin giảng viên

Đoàn Thế Vinh

Trưởng nhóm nghiên cứu giải thuật, Viện Nghiên cứu và Phát triển Viettel (2015)

Product Manager, Topica Edtech Group.

- Co-Founder, Maker Hanoi (https://www.meetup.com/Ha-Noi-Maker-Meetup/).

Lê Ngọc Tuấn

IoT Product Manager, Ban Công nghệ Tập đoàn FPT.

Co-Founder, Maker Hanoi (https://www.meetup.com/Ha-Noi-Maker-Meetup/).

Xem đầy đủ

Các khóa học