DJ JAVIX
4.5  (2 đánh giá)

Âm nhạc (1)

75
học viên
1
khóa học
2
bình luận
Thông tin giảng viên

2001: Bắt đầu học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

2001 - 2005: Sơ cấp Piano Jazz

2005 - 2008: Trung cấp Lý luận - Sáng tác - Chỉ huy

2008: Thi đỗ thủ khoa cấp Đại học Khoa Lý luận- Sáng tác- Chỉ huy

2012: Tốt nghiệp Đại học loại Giỏi Khoa Lý luận - Sáng tác - Chỉ huy tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Xem đầy đủ

Các khóa học