Bùi Anh Tuấn
5.0  (1 đánh giá)

Phát triển cá nhân (1)

500
học viên
1
khóa học
1
bình luận
Thông tin giảng viên

Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Phát triển Công nghiệp Quốc tế

Trưởng đại diện Công ty CP tài nguyên WTJ ( Taiwan)

Trợ lý Tổng giám đốc Công ty CP XNK Hoàng Minh Châu

Giảng viên doanh nghiệp của Topica Uni, giảng dạy các bộ môn Kỹ năng Quản trị, Quản trị chi phí doanh nghiệp, Tái lập doanh nghiệp...

Xem đầy đủ

Các khóa học