Bảo Đại Nguyễn
3.3  (6 đánh giá)

Công nghệ thông tin (1)

448
học viên
1
khóa học
6
bình luận
Thông tin giảng viên

- Kinh nghiệm thiết kế ứng dụng di động 3 năm

- Kinh nghiệm tham gia thiết kế game di động 2.5 năm

- Thiết kế game và mô hình 3D sử dụng Untiy và Maya 1.5 năm

- Tham gia vào các dự án thiết kế và phát triển ứng dụng Android tại công ty TNHH Kloon - 2 năm

Xem đầy đủ

Các khóa học