Interests

VN

Benefits from the course

 • Bạn sẽ nắm được 500 từ vựng và các mẫu câu căn bản, thông dụng nhất
 • Bạn sẽ tạo được nền tảng ngữ pháp chắc để chuẩn bị cho trình độ cao hơn
 • Bạn sẽ tự tin hơn trong phát âm tiếng Đức, thành thục trong các tình huống giao tiếp thông thường.
 • Bạn sẽ hình thành thói quen tự học có hướng dẫn hiệu quả

About Teacher

 • Phan-image

  Phan Tran Hong Tram

  0

  0

  1

  • Học tiếng đức cho người bắt đầu online | Edumall Việt Nam

   699,000 đ

   Add to wishlist
   Share

   699,000 đ