Danh mục
0
0

Lợi ích từ khoá học

Bạn có thể tham gia khóa học này mà không cần có biết nhiều kiến ​​thức nào về Selenium, Java hoặc Automation. Chúng ta sẽ đi rất cơ bản, từng bước và tìm hiểu và cách tạo framework Java Selenium.
Trong khóa học này, chúng ta sẽ học: Cách thiết lập một Dự án Java Selenium từ đầu Cách tạo tập lệnh Java Selenium. Cách sử dụng webdriver management đề lấy driver. Cách tìm element. Cách thiết lập Mô hình POM. Cách sử dụng TestNG Cách sử dụng ExtentReport...

Lộ trình khoá học

Giảng viên

54

Người theo dõi

 • QA Manager & Automation : 9 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kiểm thử phần mềm, kinh nghiệm thực tế cho Web, Mobile và API Automation, bên cạnh đó xây dựng Framework automation và đào tạo cho Team QA.
 • Quản lý và đào tạo Automation.
 • Các kiến thức: Selenium, Cucumber, Appium, Gatling, Jmeter,Extent Report và Senerity.
 • Xem thêm

  Đánh giá từ học viên

  Ưu đãi sẽ kết thúc sau
  05 : 26 : 15

  1,049,000 đ

  399,000 đ