Interests

VN

Khóa học phù hợp cho: 

 • Sinh viên ngành công nghệ thông tin
 • Người mới bắt đầu học
 • Người đã có kiến thức căn bản
 • Người học chuyên sâu.

Khóa học cung cấp toàn bộ những kiến thức cần biết về Selenium Webdriver, giúp bạn viết code từ cơ bản

Read more

Benefits from the course

 • Học viên sẽ biết cách làm việc với Selenium WebDriver thành thạo.
 • Lấy các web elements như ID, Name, Class, Linktext....
 • Lấy XPath và CSS selector bình thường và động.
 • Lấy list element và các elements đặc biệt như: Select box, Datetime, SelectBoxes, DatePickers, WebTables, Popups, iFrames, Javascript Alerts and Mouse Actions...
 • Chụp hình khi testing.
 • Biết sử dụng Implicit wait và Explicit wait để lấy các elements mà trang web loading lâu.
 • Biết cách làm với Apache POI và Apache Commons IO, để biết cách đọc ghi file Excel và file text, cũng như copy và di chuyển file text vô thư mục mà mình muồn.

About Teacher

 • Ngọc-image

  Ngọc Nhân Nguyễn

  3.7

  15

  6

  • QA Manager & Automation : 9 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kiểm thử phần mềm, kinh nghiệm thực tế cho Web, Mobile và API Automation, bên cạnh đó xây dựng Framework automation và đào tạo cho Team QA.
  • Quản lý và đào tạo Automation.
  • Các kiến thức: Selenium, Cucumber, Appium, Gatling, Jmeter,Extent Report và Senerity.
  Học thành thạo selenium webdriver online | Edumall Việt Nam

  399,000 đ

  1,149,000 đ

  Add to wishlist
  Share

  399,000 đ

  1,149,000 đ