Interests

VN

Khóa học phù hợp cho:

 • Sinh viên ngành công nghệ thông tin
 • Người mới bắt đầu học
 • Người đã có kiến thức căn bản
 • Người học chuyên sâu.

Được thiết kế thành 77 bài học về cách sử dụng Cucumber, khóa học sẽ giải đáp cho bạn lý do tại

Read more

Benefits from the course

 • Biết cách kiểm tra tự động hóa bằng cách sử dụng Selenium Webdriver, Java, Cucumber Bdd, Testng và Apache Maven để phát triển.
 • Viết được các feature với các Scenario: datatable, Outline examples.
 • Biết cách tạo frameworks với Cucumber cho Website và cho cả Android App.
 • Biết cách sử dụng Extent Report và Atutest Record cho quá trình kiểm thử.

About Teacher

 • Ngọc-image

  Ngọc Nhân Nguyễn

  3.7

  15

  6

  • QA Manager & Automation : 9 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kiểm thử phần mềm, kinh nghiệm thực tế cho Web, Mobile và API Automation, bên cạnh đó xây dựng Framework automation và đào tạo cho Team QA.
  • Quản lý và đào tạo Automation.
  • Các kiến thức: Selenium, Cucumber, Appium, Gatling, Jmeter,Extent Report và Senerity.
  Học test cucumber - website và android app online | Edumall Việt Nam

  1,149,000 đ

  Add to wishlist
  Share

  1,149,000 đ