Interests

VN

Nếu tiếp thu được đầy đủ kiến thức trong khoá học này, học viên sẽ:

 • Học viên được trao đổi với người hướng dẫn trên forum của khoá học và được nhận những gợi ý về cách học và phát triển chương trình
 • Học viên làm quen với ngôn ngữ lập trình VBA v
Read more

Benefits from the course

 • Ngay sau khi học xong khóa học áp dụng được những kiến thức đó thực hành hàng ngày
 • Sử dụng chính những ví dụ trong khoá học để phục vụ công việc
 • Tự phát triển những công cụ VBA và Excel để làm việc hiệu quả và năng suất hơn
 • Biết thêm những cách mới để giải quyết vấn đề với dữ liệu trong Excel

About Teacher

 • DT-image

  DT Nguyen

  4.3

  3

  8

  • Học tăng hiệu quả và năng suất công việc với vba và excel online | Edumall Việt Nam

   799,000 đ

   Add to wishlist
   Share

   799,000 đ