Danh mục
0
0

Lợi ích từ khoá học

Với khóa học này, chúng ta sẽ:
Tìm hiểu Selenium chuyên sâu: lấy elements, sử dụng DOM, các lệnh Selenium, Làm việc với Form, sử lý Alert, Hoạt động Mouse,
Frame và Windows, Đánh đấu elements, chụp màn hình trang web, Chế độ chờ implicit và explicit, xử lý ngoại lệ,
Làm việc với tập tin properties, text và excel, viết thư viện đọc-ghi excel.
Viết code với Java và thực hiện Design Pattern
Thực hiện Design Pattern: Factory
Thực hiện Design Pattern: POM
Tìm hiểu JUnit
Tìm hiểu SelectorHub
Tìm hiểu Cucumber và Gherkin
Báo cáo với Extent Report
Tìm hiểu Spring Boot và Làm framework autumatio với Spring Boot
Sử dựng CI/CD với GitLab

Lộ trình khoá học

Giảng viên

54

Người theo dõi

 • QA Manager & Automation : 9 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kiểm thử phần mềm, kinh nghiệm thực tế cho Web, Mobile và API Automation, bên cạnh đó xây dựng Framework automation và đào tạo cho Team QA.
 • Quản lý và đào tạo Automation.
 • Các kiến thức: Selenium, Cucumber, Appium, Gatling, Jmeter,Extent Report và Senerity.
 • Xem thêm

  Đánh giá từ học viên

  Ưu đãi sẽ kết thúc sau
  11 : 21 : 02

  1,799,000 đ

  1,799,000 đ