Interests

VN

Benefits from the course

 • Với khóa học này, chúng ta sẽ:
 • Tìm hiểu Selenium chuyên sâu: lấy elements, sử dụng DOM, các lệnh Selenium, Làm việc với Form, sử lý Alert, Hoạt động Mouse,
 • Frame và Windows, Đánh đấu elements, chụp màn hình trang web, Chế độ chờ implicit và explicit, xử lý ngoại lệ,
 • Làm việc với tập tin properties, text và excel, viết thư viện đọc-ghi excel.
 • Viết code với Java và thực hiện Design Pattern
 • Thực hiện Design Pattern: Factory
 • Thực hiện Design Pattern: POM
 • Tìm hiểu JUnit
 • Tìm hiểu SelectorHub
 • Tìm hiểu Cucumber và Gherkin
 • Báo cáo với Extent Report
 • Tìm hiểu Spring Boot và Làm framework autumatio với Spring Boot
 • Sử dựng CI/CD với GitLab

About Teacher

 • Ngọc-image

  Ngọc Nhân Nguyễn

  3.7

  15

  6

  • QA Manager & Automation : 9 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kiểm thử phần mềm, kinh nghiệm thực tế cho Web, Mobile và API Automation, bên cạnh đó xây dựng Framework automation và đào tạo cho Team QA.
  • Quản lý và đào tạo Automation.
  • Các kiến thức: Selenium, Cucumber, Appium, Gatling, Jmeter,Extent Report và Senerity.
  Học selenium từ cơ bản đến nâng cao với springboot online | Edumall Việt Nam

  1,799,000 đ

  Add to wishlist
  Share

  1,799,000 đ