Interests

VN

Nếu đã sử dụng và làm việc với Selenium 3 thì việc update lên Selenium 4 với những cải tiến phù hợp và tốt hơn nhiều dành cho bạn.

Lộ trình học tập:

22 bài học update các tính năng mới của Selenium 4.

Benefits from the course

 • Khóa học sẽ tìm hiểu các tính năng mới của Selenium 4 như: cách chụp hình cho từng element, từng section và cả trang web. Với Selenium 4, chúng ta sẽ không quan tâm nhiều về driver như Chrome, Firefox, IE,... vì nó sẽ làm việc với WebDriver manager để lấy các driver này.
 • Chúng ta sẽ làm việc với các tính năng mới như getRest, fullScreen,.. và đặc biệt làm với DevTool trong Chrome. Bên cạnh đó chúng ta sẽ biết cách cài đặt và gỡ bỏ các addon trong FireFox.
 • Chúng ta sẽ so sánh xem Selenium 3 và Selenium 4 khác nhau như thế nào, và khi sử dụng Selenium 4 sẽ đươc lợi ích gì, ví dụ như Selenium Grid chẳng hạn.

About Teacher

 • Ngọc-image

  Ngọc Nhân Nguyễn

  3.7

  15

  6

  • QA Manager & Automation : 9 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kiểm thử phần mềm, kinh nghiệm thực tế cho Web, Mobile và API Automation, bên cạnh đó xây dựng Framework automation và đào tạo cho Team QA.
  • Quản lý và đào tạo Automation.
  • Các kiến thức: Selenium, Cucumber, Appium, Gatling, Jmeter,Extent Report và Senerity.
  Học selenium 4 các tính năng mới online | Edumall Việt Nam

  299,000 đ

  549,000 đ

  Add to wishlist
  Share

  299,000 đ

  549,000 đ