Danh mục
0
0

Lợi ích từ khoá học

Khóa học sẽ tìm hiểu các tính năng mới của Selenium 4 như: cách chụp hình cho từng element, từng section và cả trang web. Với Selenium 4, chúng ta sẽ không quan tâm nhiều về driver như Chrome, Firefox, IE,... vì nó sẽ làm việc với WebDriver manager để lấy các driver này.
Chúng ta sẽ làm việc với các tính năng mới như getRest, fullScreen,.. và đặc biệt làm với DevTool trong Chrome. Bên cạnh đó chúng ta sẽ biết cách cài đặt và gỡ bỏ các addon trong FireFox.
Chúng ta sẽ so sánh xem Selenium 3 và Selenium 4 khác nhau như thế nào, và khi sử dụng Selenium 4 sẽ đươc lợi ích gì, ví dụ như Selenium Grid chẳng hạn.

Lộ trình khoá học

Giảng viên

54

Người theo dõi

 • QA Manager & Automation : 9 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kiểm thử phần mềm, kinh nghiệm thực tế cho Web, Mobile và API Automation, bên cạnh đó xây dựng Framework automation và đào tạo cho Team QA.
 • Quản lý và đào tạo Automation.
 • Các kiến thức: Selenium, Cucumber, Appium, Gatling, Jmeter,Extent Report và Senerity.
 • Xem thêm

  Đánh giá từ học viên

  Ưu đãi sẽ kết thúc sau
  10 : 17 : 02

  549,000 đ

  299,000 đ