Interests

VN

Benefits from the course

 • Xây dựng các phương pháp có thể tái sử dụng, viết các loại thử nghiệm khác nhau
 • Thực hiện các bài kiểm tra nhanh hơn bằng cách chạy chúng song song
 • Chạy các bài kiểm tra chọn lọc JUnit bằng cách sử dụng Thẻ
 • Xuất bản các báo cáo
 • Viết kịch bản Cucumber được tích hợp với Serenity BDD
 • Git/GitHub
 • Thực hiện CI bằng cách tích hợp dự án với Jenkins & GIT

About Teacher

 • Ngọc-image

  Ngọc Nhân Nguyễn

  3.7

  15

  6

  • QA Manager & Automation : 9 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kiểm thử phần mềm, kinh nghiệm thực tế cho Web, Mobile và API Automation, bên cạnh đó xây dựng Framework automation và đào tạo cho Team QA.
  • Quản lý và đào tạo Automation.
  • Các kiến thức: Selenium, Cucumber, Appium, Gatling, Jmeter,Extent Report và Senerity.
  Học rest assure với serenity - phần 1 online | Edumall Việt Nam

  1,699,000 đ

  Add to wishlist
  Share

  1,699,000 đ