Danh mục
0
0

Nền kinh tế hiện đại luôn đòi hỏi sự thay đổi khiến chúng ta thường xuyên phải làm việc với các dự án. Thế nhưng các số liệu thống kê từ một số trang thông tin lớn (Harvard Business Review, Forbes, ...) cho thấy có tới 60

 • 70% các dự án thất bại mỗi
Xem thêm

Lợi ích từ khóa học

 • Học viên sẽ biết cách triển khai các bước xây dựng một dự án.
 • Học viên sẽ được quy trình thẩm định một dự án.
 • Học viên hiểu và biết cách tính toán các thông số cơ bản như thời gian hoàn vốn, tỷ suất lợi nhuận, hệ số hoàn vốn nội bộ IRR, tỷ lệ lợi ích chi phí B/C, vv.. từ đó đánh giá được tính khả thi và hiệu quả của một dự án.
 • Hiểu và sử dụng được các công cụ thường dùng trong quản trị dự án như biểu đồ mạng công việc, sơ đồ PERT/CPM,... để quản lý thời gian tiến độ, phân phối và kiểm soát nguồn lực.
 • Hiểu về rủi ro, quản trị rủi ro, tự xây dựng được các cơ sở nhận biết, phòng tránh rủi ro và các phương án phòng ngừa, hạn chế tổn thất.

Thông tin giảng viên

 • Topica-image

  Topica Uni

  3.6

  22030

  69

  • Cung cấp hạ tầng công nghệ và dịch vụ hỗ trợ cho các chương trình Cử nhân trực tuyến chất lượng cao của Đại học Kinh tế quốc dân, Viện Đại học Mở Hà Nội, Đại học Thái Nguyên, Đại học Trà Vinh, Đại học Duy Tân, và đại học AMA (lớn nhất Philippines).
  • 1000 giảng viên doanh nhân tham gia giảng dạy E - learning.
  • 4600 cựu sinh viên TOPICA thành đạt trong đó có hàng trăm lãnh đạo, quản lý các doanh nghiệp https://topica.edu.vn/.
  Học quản trị dự án online | Edumall Việt Nam

  299,000 đ

  Lưu vào Yêu thích
  Chia sẻ

  299,000 đ

  299,000 đ