Interests

VN

Trong khóa học này, bạn sẽ tìm hiểu các nguyên tắc cơ bản của việc sử dụng công cụ kiểm tra performance với Gatling, một công cụ kiểm tra hiệu suất nguồn mở cực kỳ mạnh mẽ, có nhu cầu lớn trong ngành công nghiệp phần mềm hiện nay. Viết các script với

Read more

Benefits from the course

 • Trong khóa học này, bạn sẽ tìm hiểu các nguyên tắc cơ bản của việc sử dụng công cụ kiểm tra performance.
 • Viết các script với Gatling từ đầu đối với một ứng dụng web, cho dù bạn chưa có kinh nghiệm về cách viết code với scala, nhưng bạn sẽ học cách viết từng bước, từng bước, với những video mô tả chi tiết cách viết code.

About Teacher

 • Ngọc-image

  Ngọc Nhân Nguyễn

  3.7

  15

  6

  • QA Manager & Automation : 9 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kiểm thử phần mềm, kinh nghiệm thực tế cho Web, Mobile và API Automation, bên cạnh đó xây dựng Framework automation và đào tạo cho Team QA.
  • Quản lý và đào tạo Automation.
  • Các kiến thức: Selenium, Cucumber, Appium, Gatling, Jmeter,Extent Report và Senerity.
  Học performance testing với gatling online | Edumall Việt Nam

  399,000 đ

  699,000 đ

  Add to wishlist
  Share

  399,000 đ

  699,000 đ