Interests

VN

 • Nội dung khóa học gồm các bài học liên quan đến các mẫu câu tiếng Nhật cơ bản: câu vị ngữ danh từ, câu vị ngữ tính từ.
 • Khóa học sử dụng phương pháp thuyết trình tích cực kết hợp với phân tích tổng quát vấn đề
 • Nội dung và cấu trúc
Read more

Benefits from the course

 • Sau khi tham gia khóa học, học viên sẽ:
 • Phân biệt và xây dựng được các mẫu câu tiếng Nhật cơ bản.
 • Nói và vận dụng được đúng các mẫu câu cơ bản đó trong các hoàn cảnh giao tiếp phù hợp.
 • Người học sử dụng đúng cấu trúc và thời của các câu vị ngữ danh từ, câu vị ngữ tính từ.

About Teacher

 • Võ-image

  Võ Ngọc Thanh

  0

  1

  0

  • Cử nhân kinh tế đối ngoại, Khoa tiếng Nhật, Đại học Ngoại Thương Hà Nội.
  • Giảng viên Trường Cao đẳng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Bắc Bộ.
  Học một số mẫu câu tiếng nhật cơ bản (phần 1) online | Edumall Việt Nam

  399,000 đ

  699,000 đ

  Add to wishlist
  Share

  399,000 đ

  699,000 đ