Interests

VN

Bạn muốn tìm hiểu về các hoạt động mua bán thương mại?

Bạn cần củng cố thêm kiến thức về môi giới thương mại hay ủy thác mua bán hàng hóa?

Bạn muốn mở rộng mô hình kinh doanh?

Nếu như bạn có những băn khoăn này thì đây chính là khóa học phù hợp vớ

Read more

Benefits from the course

 • Học viên nắm được những vấn đề cơ bản của hoạt động môi giới thương mại và ủy thác mua bán hàng hóa.

About Teacher

 • Topica-image

  Topica Uni

  3.9

  43

  59

  • Cung cấp hạ tầng công nghệ và dịch vụ hỗ trợ cho các chương trình Cử nhân trực tuyến chất lượng cao của Đại học Kinh tế quốc dân, Viện Đại học Mở Hà Nội, Đại học Thái Nguyên, Đại học Trà Vinh, Đại học Duy Tân, và đại học AMA (lớn nhất Philippines).
  • 1000 giảng viên doanh nhân tham gia giảng dạy E - learning.
  • 4600 cựu sinh viên TOPICA thành đạt trong đó có hàng trăm lãnh đạo, quản lý các doanh nghiệp https://topica.edu.vn/.
  Học môi giới thương mại và ủy thác mua bán online | Edumall Việt Nam

  FREE COURSE

  Add to wishlist
  Share

  FREE COURSE