Interests

VN

Báo cáo tài chính được xem như là hệ thống các bảng biểu, mô tả thông tin về tình hình tài chính, kinh doanh và các luồng tiền của doanh nghiệp. Báo cáo tài chính những báo cáo tổng hợp nhất về tình hình tài sản, vốn chủ sở hữu và nợ phải trả cũng nh

Read more

Benefits from the course

 • Cung cấp kiến thức giúp kế toán có thể tự mình làm được những công việc kế toán đầu tiên của một doanh nghiệp mới thành lập.
 • Lên được BCTC và tự kiểm tra BCTC sau khi làm xong.

About Teacher

 • Tuyết-image

  Tuyết Phạm

  3.6

  4

  1

  • Học lên báo cáo tài chính trong doanh nghiệp thương mại trong 20 ngày online | Edumall Việt Nam

   299,000 đ

   599,000 đ

   Add to wishlist
   Share

   299,000 đ

   599,000 đ