Interests

VN

Benefits from the course

 • Tư duy chính xác về bản chất, mục đích và KPIs của 7 công việc lớn trong mọi doanh nghiệp
 • Sở hữu tư duy thiết kế một tổ chức doanh nghiệp bài bản, hệ thống và hoàn chỉnh (Organization)
 • Chiến lược để xây dựng một cấu trúc doanh nghiệp bền vững và thúc đẩy tăng trưởng
 • Tường tận 6 bước trong công việc điều hành của một người lãnh đạo doanh nghiệp chuẩn mực (Management)

About Teacher

 • Bess-image

  Bess Business School

  4.9

  7

  11

  • Học lean mba | thiết kế tổ chức và vận hành doanh nghiệp online | Edumall Việt Nam

   399,000 đ

   1,799,000 đ

   Add to wishlist
   Share

   399,000 đ

   1,799,000 đ