Danh mục
0
0

Lợi ích từ khoá học

Tư duy đúng về bản chất và thiết lập một phòng sản phẩm chuẩn mực, từ nghiên cứu, thiết kế cho đến sản xuất và vận hành dịch vụ
Nắm được chi tiết 3 chiến lược thiết kế sản phẩm thoả mãn được nhu cầu khách hàng và có lợi thế cạnh tranh so với đối thủ
Chọn lựa được 1 trong 4 chiến lược sản xuất và vận hành dịch vụ để scale up được mô hình kinh doanh của doanh nghiệp
Tường tận 6 bước trong công việc điều hành của một người lãnh đạo doanh nghiệp chuẩn mực (Management)
Nắm rõ công thức 4 bước then chốt của 2 quy trình sản phẩm để triển khai được theo đúng chiến lược đã đặt ra
Hiểu key thành công của 4 dạng sản phẩm dịch vụ chính: sản phẩm là hàng hoá, sản phẩm là dịch vụ vô hình, sản phẩm thông tin, và sản phẩm nền tảng (platform)

Lộ trình khoá học

Giảng viên

5/5

sao

87

Người theo dõi

Đánh giá từ học viên

Ưu đãi sẽ kết thúc sau
20 : 27 : 05

1,799,000 đ

399,000 đ