Interests

VN

Benefits from the course

 • Tư duy đúng về bản chất và thiết lập một phòng sản phẩm chuẩn mực, từ nghiên cứu, thiết kế cho đến sản xuất và vận hành dịch vụ
 • Nắm được chi tiết 3 chiến lược thiết kế sản phẩm thoả mãn được nhu cầu khách hàng và có lợi thế cạnh tranh so với đối thủ
 • Chọn lựa được 1 trong 4 chiến lược sản xuất và vận hành dịch vụ để scale up được mô hình kinh doanh của doanh nghiệp
 • Tường tận 6 bước trong công việc điều hành của một người lãnh đạo doanh nghiệp chuẩn mực (Management)
 • Nắm rõ công thức 4 bước then chốt của 2 quy trình sản phẩm để triển khai được theo đúng chiến lược đã đặt ra
 • Hiểu key thành công của 4 dạng sản phẩm dịch vụ chính: sản phẩm là hàng hoá, sản phẩm là dịch vụ vô hình, sản phẩm thông tin, và sản phẩm nền tảng (platform)

About Teacher

 • Bess-image

  Bess Business School

  4.9

  7

  11

  • Học lean mba | thiết kế sản phẩm, sản xuất và vận hành dịch vụ online | Edumall Việt Nam

   399,000 đ

   1,799,000 đ

   Add to wishlist
   Share

   399,000 đ

   1,799,000 đ