Interests

VN

Benefits from the course

 • Tư duy đúng về bản chất và mục đích thực sự của hành động lãnh đạo
 • Hiểu chính xác về 4 cấp độ lãnh đạo và nắm được lộ trình để phát triển
 • Hiểu rõ bộ 4 năng lực toàn diện mà một người lãnh đạo thực sự cần có
 • Hình dung cách thức xây dựng nhận diện bên ngoài của người lãnh đạo
 • Nắm được công thức lãnh đạo gồm 4 bước để sử dụng trong mọi hoàn cảnh
 • Sở hữu bộ quy tắc ứng xử chuẩn mực của người lãnh đạo với mọi người xung quanh

About Teacher

 • Bess-image

  Bess Business School

  4.9

  7

  11

  • Học lean mba | phát triển năng lực lãnh đạo online | Edumall Việt Nam

   399,000 đ

   1,799,000 đ

   Add to wishlist
   Share

   399,000 đ

   1,799,000 đ