Danh mục
0
0

Lợi ích từ khoá học

Tư duy đúng về bản chất và mục đích thực sự của hành động lãnh đạo
Hiểu chính xác về 4 cấp độ lãnh đạo và nắm được lộ trình để phát triển
Hiểu rõ bộ 4 năng lực toàn diện mà một người lãnh đạo thực sự cần có
Hình dung cách thức xây dựng nhận diện bên ngoài của người lãnh đạo
Nắm được công thức lãnh đạo gồm 4 bước để sử dụng trong mọi hoàn cảnh
Sở hữu bộ quy tắc ứng xử chuẩn mực của người lãnh đạo với mọi người xung quanh

Lộ trình khoá học

Giảng viên

5/5

sao

87

Người theo dõi

Đánh giá từ học viên

Ưu đãi sẽ kết thúc sau
09 : 54 : 12

1,799,000 đ

399,000 đ