Danh mục
0
0

Lợi ích từ khoá học

Nhắm rõ các kiến thức lập trình C/C++ từ số 0
Có khả năng làm một số dự án quản lý đơn giản
Hình thành khái niệm về POP và OOP
Làm quen với cách thiết kế giải thuật, từ đó hình thành tư duy lập trình

Lộ trình khoá học

Giảng viên

50

Người theo dõi

Đánh giá từ học viên

Ưu đãi sẽ kết thúc sau
23 : 09 : 15

349,000 đ

299,000 đ