Danh mục
0
0

Lợi ích từ khoá học

Hiểu các định nghĩa cơ bản nhất về Vlog, về Youtube, cách thức hoạt động.
Biết bắt đầu từ đâu và đặt mục tiêu như thế nào.
Sau khoá học, bạn cũng sẽ trực tiếp biết cách làm video, cách xác định đối tượng.
Tất cả những gì bạn cần biết về Vlogger, từ nhỏ nhất đến lớn nhất (từ thiết kế ava đến xây

Lộ trình khoá học

Giảng viên

4

Người theo dõi

Đánh giá từ học viên

Ưu đãi sẽ kết thúc sau
10 : 08 : 14

749,000 đ

399,000 đ