Interests

VN

Học viên sẽ bắt đầu tạo dự án và làm quen với cách lấy những phần tử trên trang web.

Học viên sẽ học cách viết code đơn giản đến phức tạp như đọc và ghi file Excel, chụp hình với tên hình thay đổi theo thời gian.

Học viên sẽ học cách tối ưu hóa cod

Read more

Benefits from the course

 • Các kiến thức học được sẽ giúp học viên biết cách kiểm thử tự động những form như đăng ký, đăng nhập.
 • Học viên biết cách đọc và ghi vào Excel và tập tin properties.
 • Bên cạnh đó, học viên cũng biết xuất ra báo cáo đẹp mắt với hình ảnh minh họa khi kiểm thử bị sai.
 • Ngoài ra, học viên sẽ biết cách triển khai dự án của mình lên Jenkin và gửi email đến gmail.com sau khi việc kiểm thử xong.
 • Học viên có thể xem lại video và code mẫu để biết cách làm từng bước.

About Teacher

 • Ngọc-image

  Ngọc Nhân Nguyễn

  3.7

  15

  6

  • QA Manager & Automation : 9 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kiểm thử phần mềm, kinh nghiệm thực tế cho Web, Mobile và API Automation, bên cạnh đó xây dựng Framework automation và đào tạo cho Team QA.
  • Quản lý và đào tạo Automation.
  • Các kiến thức: Selenium, Cucumber, Appium, Gatling, Jmeter,Extent Report và Senerity.
  Học kiểm thử với selenium webdriver - java online | Edumall Việt Nam

  399,000 đ

  999,000 đ

  Add to wishlist
  Share

  399,000 đ

  999,000 đ