Danh mục
0
0

Lợi ích từ khoá học

Các kiến thức học được sẽ giúp học viên biết cách kiểm thử tự động những form như đăng ký, đăng nhập.
Học viên biết cách đọc và ghi vào Excel và tập tin properties.
Bên cạnh đó, học viên cũng biết xuất ra báo cáo đẹp mắt với hình ảnh minh họa khi kiểm thử bị sai.
Ngoài ra, học viên sẽ biết cách triển khai dự án của mình lên Jenkin và gửi email đến gmail.com sau khi việc kiểm thử xong.
Học viên có thể xem lại video và code mẫu để biết cách làm từng bước.

Lộ trình khoá học

Giảng viên

53

Người theo dõi

 • QA Manager & Automation : 9 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kiểm thử phần mềm, kinh nghiệm thực tế cho Web, Mobile và API Automation, bên cạnh đó xây dựng Framework automation và đào tạo cho Team QA.
 • Quản lý và đào tạo Automation.
 • Các kiến thức: Selenium, Cucumber, Appium, Gatling, Jmeter,Extent Report và Senerity.
 • Xem thêm

  Đánh giá từ học viên

  Ưu đãi sẽ kết thúc sau
  18 : 32 : 34

  999,000 đ

  399,000 đ