Interests

VN

Internet of Things (IoT) là một xu hướng lớn của thế giới, tác động đến mọi mặt của xã hội. Tuy nhiên, việc tiếp cận với Internet of Things cho người mới bắt đầu gặp nhiều khó khăn, do IoT là sự tham gia của nhiều lĩnh vực, cả phần cứng và phần mềm.K

Read more

Benefits from the course

 • Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ:
 • Có kỹ năng cơ bản để làm sản phẩm IoT: điện tử cơ bản, cloud, mobile app.
 • Hiểu được kiến trúc và các thành phần của một hệ thống IoT.
 • Biết dùng các nền tảng có sẵn trên cloud và mobile.
 • Xây dựng hoàn thiện sản phẩm IoT nhanh và đơn giản.
 • Cụ thể, trong khóa học, học viên sẽ được học:
 • Làm việc với ngôn ngữ Arduino trên KIT ESP8266 (có kết nối Wifi), lập trình tương tác với môi trường thông qua các loại sensor thông dụng.
 • Hiểu được các giao thức truyền tin trong IoT (MQTT, HTTP,...), cách một sản phẩm IoT hoạt động như thế nào, các thành phần của hệ thống IoT.
 • Cách kết nối dữ liệu lên cloud (website, mobile), hiển thị dữ liệu và điều khiển các thiết bị thông qua cloud (website, mobile).

About Teacher

 • MakerHN-image

  MakerHN undefined

  3.2

  1

  0

  • Học internet of things starter online | Edumall Việt Nam

   399,000 đ

   699,000 đ

   Add to wishlist
   Share

   399,000 đ

   699,000 đ