Interests

VN

Benefits from the course

 • Sử dụng được phần mềm: Làm chủ được phần mềm Solidworks, thành thạo những công cụ trong môi trường thiết kế. Những kinh nghiệm, phương pháp giúp thao tác nhanh hơn. Mô hình hóa 3D từ các bản vẽ 2D hoặc vẽ 3D xuất phát từ ý tưởng
 • Học cách thiết kế: Học viên sẽ hiểu và hình thành tư duy thiết kế, giải quyết được các công việc thiết kế sản phẩm khó, phức tạp và tối ưu hóa thời gian làm việc
 • Áp dụng trong công việc: Những kiến thức đã học được áp dụng vào công việc thực tế, hiểu quy trình công việc và các bước thực hiện đối với bất kỳ một nhiệm vụ hay dự án nào

About Teacher

 • Võ-image

  Võ Trường Thảo

  0

  0

  0

  • THÔNG TIN GIẢNG VIÊN: VÕ TRƯỜNG THẢO - CHUYÊN GIA SOLIDWORKS EXPERT
  Học hướng dẫn xuất bản vẽ kỹ thuật drawing tools trên solidworks online | Edumall Việt Nam

  599,000 đ

  Add to wishlist
  Share

  599,000 đ